Delenie ľudovej hudby (hudba folklóru)

Historické a hudobno-štýlové vrstvy:

 1. Staréštýly piesní (magicko-rituálne, roľnícke, pastierske, zbojnícke)
 2. Modálnamedzivrstva piesní (viažu sa napr. na cirkevné stupnice, vplyv na ne mali barokové duchovné piesne)
 3. Novépiesne (harmonické):
  • tradičné typy – nadväzujú na predošlé, ale dur-molovou tonalitou,
  • novouhorské – súvisia so vznikom dvojkročkových tancov čardášového typu, tiež verbunkové tance, ľúbostné piesne a pod.,
  • piesne západoeurópskeho štýlu – niektoré ľúbostné, baladické so stereotypnou sekvenčnou skladbou,
  • nové aktuálne – vznikajú v posledných desaťročiach a obohatené sú aktuálne témy (vysťahovalecké, buditeľské, povstalecké) a melodiku umelých a populárnych piesní.

 

Delenie ľudových piesní podľa nárečových okruhov (folklórnych oblastí):

 1. Západné a južné Slovensko: Záhorie, Kopanice, Trenčiansko, Trnavsko, Nitriansko, Hont, Tekov.
 2. Stredné a severné Slovensko: Liptov, Orava, Kysuce, Podpoľanie, Pohronie (pastierske, zbojnícke, trávnice, kosecké, obradové)
 3. Východoslovenské: Šariš, Zemplín (archaická tonalita, trojzvuková melodika, viazaný rytmus a tanečná funkcia)
 4. Spiš a Gemer (spája archaické štýly a východoslovenské prvky, spájajú lyriku východnej časti s baladickou expresivitou stredoslovenskej ľudovej hudby) (Elscheková, A., 1996, str. 393).

 

Delenie ľudovej hudby (hudba folklóru)

Možno spomenúť tiež delenie ľudových piesní na:

 • magicko-rituálne, roľnícke, pastierske, zbojnícke,
 • novouhorské ( čardášového typu), ľúbostné, baladické,
 • nové aktuálne – vznikajú v posledných desaťročiach.
Ján Ambróz – interpret horehronských ľudových piesní

Ukážky ľudových piesní:

 1. Zemplín: Ja koňi napajal
 2. Šariš: V Raslavicoch na valale – šarišské ľudové piesne Raslavice
 3. Gemer Chojže milá chojže…. – Ľudové piesne z Gemera – Mirko Baran
 4. Spiš: Monika Kandráčová / 16 / Daľi sce me mamko … (2000)
 5. Detva: Ďatelinka z Detvy: Rozkazovacky Keď som išiel …
 6. Terchová: Bratia Muchovci – A veď sme my bratia; Bratia moji, bratia; Veď si zaspievame
 7. Terchovská muzika Sokolie Skalica Boli chlapci, boli
 8. Ján Ambróz Live – Javorom, javorom
 9. Ján Ambróz – Prepelička
 10. Vladimír Homola Vzal by som ťa dievča…
 11. Vladimír Homola a Temperament Cimbal Orchestra: Čierne oči ja mám
Vladimír Homola z Priechodu